Zákaz výpovědi z nájmu podnikatelských prostor vstupuje v účinnost. Po dlouhých debatách a bitvě variant zvítězila ta

Návrh zákona, který měl fakticky umožnit nájemcům podnikatelských prostor odložit po určitou dobu placení nájemného, se v senátu

  Poslanecká sněmovna 8.4.2020 provedla úpravy ve vládou navrhovaném zákoně o zákazu výpovědi z nájmu podnikatelských prostor. Schválila jej

  Níže uvedený návrh zákona byl v Poslanecké sněmovně 8.4.2020 změněn, přehled změn a nové znění najdete v