Pokud vlastníte
a pronajímáte nebytové prostory

v roce 2017, toto důležité video odhalí, na co si dát extrémní pozor...

Jak se před těmito riziky chránit? Vysvětlení najdete níže...

Co by měl vědět každý pronajímatel nebytových prostor v roce 2017...

Pokud vlastníte a pronajímáte nebytové prostory, následující řádky vás ochrání před nástrahami, které se nyní vynořily (v souvislosti s novým obč. zákoníkem).

Protože od 1. ledna 2014 platí nový občanský zákoník, kromě nájmu bytů se zásadním způsobem změnila i pravidla pro pronájem nebytových prostor.

Na první pohled se může zdát, že stačí jen oprášit staré smlouvy (či je nechat doběhnout v již uzavřené podobě), informovaní pronajímatelé ale vědí, že v tom číhá velké riziko:

Od začátku roku se totiž nájemcova práva a povinnosti (stejně jako ty vaše) mění podle toho, za jakým účelem nájemce vaše prostory užívá.

To se může zdát jako drobnost, ale hned to vysvětlíme na následujících příkladech...

Zaprvé, pokud nájemce provozuje ve vašich prostorách podnikatelskou činnost, nájemní vztah se bude řídit novými pravidly o „nájmu prostor sloužících podnikání“. Nelze s ním tedy uzavřít dosud užívanou „smlouvu o nájmu nebytových prostor“, ale musí to být právě „smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání“.

Nejde přitom jen o kosmetickou změnu v záhlaví smlouvy: Pravidla pronájmu pro podnikání jsou nyní od obecného nájmu odlišná. Občanský zákoník stanoví jiná (někdy záludná) pravidla pro sjednávání, průběh i skončení podnikatelského nájmu. A i když si tuto novinku nebudete přát, váš vztah se s takovým nájemcem už nyní řídí ze zákona právě těmito novými pravidly. (A už nyní máte např. povinnost vyplatit nájemci při skončení nájmu náhradu za převzetí zákaznické základny... což je jen jednou z novinek, která nepřipravené zaskočí.)

Zadruhé, pokud bude váš nájemce užívat vaše prostory k takové podnikatelské činnosti, při které mu bude plynout nejen užitek z toho, že vaše prostory využívá, ale i výnos z toho, že je tzv. „požívá“, váš nájemní vztah se změnil ze zákona na tzv. pacht. Jen malým výběrem jsou pronájmy restaurací, fitness center, penzionů, hotelů, činžovních domů, hudebních klubů... a možná spadají pod „pacht“ i vámi pronajímané prostory.

„Pacht“ je pro pronajímatele nebytových prostor zcela zásadní novinka, řada z nich se před tím snaží zavírat oči... ale pravidla pachtu řídí takový vztah bez ohledu na to, zda si to přejete či nikoliv. Pronajímatelům, kteří tuto změnu ve svých pronájmech rychle nepodchytí, způsobí pacht ještě velké potíže: Pravidla pro pacht totiž stanoví velmi nebezpečné lhůty pro průběh, výpověď a skončení nájmu (tedy vlastně „pachtu“). A ukázkou je např. délka výpovědní doby: Stačí se opozdit o jediný den a třeba taková výpovědní doba uplyne až za celý rok.

Zatřetí, dosud běžný „nájem nebytových prostor“ využijete jen v případě, kdy si nájemce pronajímá vaše prostory za účelem nepodnikatelské činnosti: Pro pronájem úřadům, spolkům, státu, institucím, soukromým účelům apod. A protože pravidla se změnila i zde, je nutné dosavadní nájemní vztahy prověřit a přizpůsobit.

Nástrahy, které na vlastníky a pronajímatele nebytových prostor číhají, jsou nyní tedy nastraženy hned třemi různými způsoby...  a právě proto jsme v posledních měsících důkladně studovali, vyhodnocovali a zkoumali všechna rizika, nebezpečí a pasti tak, abychom vás mohli tímto bludištěm bezpečně provést.

Pro pronajímatele nebytových prostor jsme proto nyní dokončili speciální „Průvodce pronajímatele nebytových prostor v roce 2017“.

Aby vás průvodce maximálně chránil při pronájmu vašich nebytových prostor, skládá se z následujících částí:

Zvukový průvodce s názvem „Nebezpečné nástrahy pronájmu nebytových prostor v roce 2017 a jak se jich vyvarovat“.

Tento průvodce je připraven jako zvuková nahrávka v délce 3 hodin a 9 minut. Na záznamu uslyšíte nejen vysvětlení změn, ale zejména také strategii toho, jak se s novinkami vypořádat. Pochopíte, co ve vašem nájemním vztahu a vaší nájemní (či pachtovní) smlouvě ošetřit tak, aby vás nic nezaskočilo nepřipravené. A dozvíte se, na co si dávat pozor v situacích, nad kterými ostatní sice mávnou rukou... ale časem se jim to vymstí.

Klikněte sem a získejte kompletní 'Průvodce pronajímatele nebytových prostor v roce 2017' do 72 hodin...

Písemná doprovodná příručka

Tato příručka na 146 stranách doplňuje dalšími informacemi to, co uslyšíte ve zvukovém záznamu.

Připomíná také důležité daňové tipy, které vám pomohou optimalizovat daně, které z nájmu platíte.

A obsahuje tištěné provedení všech vzorových smluv a dokumentů, které s průvodcem obdržíte.


75 otázek a odpovědí, jak při pronajímání nebytových prostor chránit své zájmy (a vyvarovat se zbytečných chyb)

Obsahem doprovodné příručky je také sada 75 otázek a odpovědí, jak při pronajímání nebytových prostor chránit své zájmy (a vyvarovat se zbytečných chyb).

Najdete zde odpovědi na nejpalčivější otázky a dozvíte se, co může nově nájemce, co můžete nyní vy... a jak se v tom zorientovat.

Klikněte sem a získejte kompletní 'Průvodce pronajímatele nebytových prostor v roce 2017' do 72 hodin...

Navíc: Důležité vzorové dokumenty pro pronajímatelskou praxi

Abyste byli pod trvalou ochranou, obdržíte také vzorové dokumenty, které udrží obranný val kolem vašeho pronájmu i tehdy, kdy s nájemcem vzniknou potíže. Mezi dokumenty tak najdete např.:

 • Dotazník pro zájemce o nájem prostor sloužících podnikání
 • Protokol o odevzdání prostor na začátku nájmu - pronajímatelem nájemci
 • 1. upomínka neplatiči nájemného
 • 2. upomínka neplatiči nájemného
 • 3. upomínka neplatiči nájemného
 • Sdělení o čerpání z kauce
 • Vzor výpovědi pro neplacení nájemného za prostory sloužící podnikání
 • Vzor žaloby na zaplacení nájemného formou platebního rozkazu
 • Výzva k vyklizení prostor sloužících podnikání
 • Dohoda o skončení nájmu prostor sloužících podnikání
 • Protokol o odevzdání prostor na konci nájmu - nájemcem pronajímateli

Tyto vzorové dokumenty získáte ve všech třech variantách: nájem podnikateli, nájem nepodnikateli a variantu pro pacht (každá se totiž řídí jinými pravidly).

Klikněte sem a získejte kompletní 'Průvodce pronajímatele nebytových prostor v roce 2017' do 72 hodin...

Vzorové smlouvy jsou

připraveny přesně s tímto cílem:

Chránit pronajímatele tak,

aby měl ve vztahu s nájemcem

vždy vyjednávací

a právní výhodu...


PLUS: 3x „Neprůstřelné“ vzorové nájemní smlouvy

Zatímco starý občanský zákoník tlačil pronajímatele do svazujících pravidel, nový občanský zákoník je vůči dohodě mezi stranami vstřícnější. Pravidla pronájmu si tedy můžete nastavit podle svých potřeb. Ustanovení zákona slouží jen jako záchranná síť pro případ, kdy si strany nedohodnou něco jiného... a protože právě tato „jiná“ dohoda je v mnoha případech pro pronajímatele výhodnější, vzorové smlouvy jsou připraveny přesně s tímto cílem: Chránit pronajímatele tak, aby měl ve vztahu s nájemcem vždy vyjednávací a právní výhodu.

Protože se pravidla pro přenechání nebytových prostor mění podle účelu jeho využití, nedostanete jen jednu smlouvu, ale hned tři:

1 - Vzorovou smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání (ve verzi 2017)
2 - Vzorovou pachtovní smlouvu (ve verzi 2017)
3 - Vzorovou smlouvu o nájmu nebytových prostor pro nepodnikatelské účely (ve verzi 2017)

Každá z těchto smluv musela být samostatně zpracována tak, aby chránila pronajímatele a vyloučila specifická nebezpečí daného typu nájmu. A dostanete tak do rukou nejen samotný text těchto tří smluv, ale uvnitř také srozumitelné vysvětlivky, za jakých okolností jednotlivá ujednání využít a proč.

Advokátní kanceláře si za takto propracované a detailně zpracované smlouvy a dokumenty účtují v současné době i několik desítek tisíc korun. A víme to, protože jsme různým kancelářím za přípravu, kontrolu, vypilování a opakovanou a křížovou kontrolu těchto smluv tyto sumy sami platili... a to třikrát.

Pokud však chcete postavit kolem vašeho pronájmu nebytových prostor pevný ochranný val, celý komplet „Průvodce pronajímatele nebytových prostor“ můžete získat za jednorázovou investici ve výši 5.950 Kč + DPH a poštovné.

Klikněte sem a získejte kompletní 'Průvodce pronajímatele nebytových prostor v roce 2017' do 72 hodin...

Vzorová pachtovní smlouva anglicky
Vzorová smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání anglicky
Vzorová smlouva o nájmu nebytových prostor anglicky

NAVÍC: 3x Vzorové smlouvy v ANGLICKÉM jazyce

Protože zájemci o pronájem nebytových prostor jsou často cizinci nebo firmy ze zahraničí, dobrou zprávou je, že s "Průvodcem pronajímatele nebytových prostor 2017" vás už žádný cizinec nezaskočí. Jako součást Průvodce získáte totiž vzory všech tří nájemních smluv také v anglickém jazyce.

Každou variantu nájemní smlouvy získáte jak v českém, tak navíc v anglickém provedení jako samostatný dokument (a nájemní vztah tak můžete s nájemcem uzavřít třeba jen v anglickém jazyce. Vysvětlíme vám, za jakých okolností je to možné.) A samozřejmě získáte i všechny tři smlouvy v dvojjazyčném provedení, kdy dokument bude obsahovat jak české, tak anglické znění: V levém sloupci český text, v pravém sloupci anglický text.

Pro vaši ochranu je obsahem všech smluv také ujednání o tom, jakým právem se bude smlouva řídit a které instituce budou případné spory řešit tak, aby vás pronájem cizinci nebo zahraniční společnosti nepřenesl do země jejich jurisdikce a vymáhání vašich práv se tak nestalo prakticky nemožné.

Získáte tedy:

1 - Usufructuary lease (2017)
2 - Agreement on the lease of non-residential premises serving business purposes (2017)
3 - Agreement on the lease of non-residential premises for non-business purposes (2017)

Jen za odborný překlad každé z těchto smluv jsme zaplatili 10.000 Kč (protože nejde o běžný překlad, ale o specializovanou práci vyžadující výbornou znalost právnické angličtiny a související terminologie). A jako součást Průvodce tak dostane do rukou anglické vzory smluv, jejichž příprava by vás individuálně přišla na 30.000 Kč.

Klikněte sem a získejte kompletní 'Průvodce pronajímatele nebytových prostor v roce 2017' do 72 hodin...

Co je potřeba udělat?

Podívejte se na toto grafické vysvětlení souvislostí a pochopíte, jak se chránit. (Grafiku si můžete kliknutím na obrázek stáhnout v detailním rozlišení v PDF.)

Tři důležité otázky když pronajímáte nebytové prostory

Kliknutím na obrázek si stáhnete detailní grafiku v PDF


Bude vám průvodce užitečný?
Vaše rozhodnutí je chráněno
touto 100% zárukou...

Všechny části průvodce jsme připravovali s jednoduchým cílem: Poskytnout pronajímateli nebytových prostor účinnou oporu a jistotu při jednání a uzavírání nájemních vztahů. Pokud i přesto nenajdete v průvodci praktické a konkrétní informace, návody a doporučení, jak specificky a účinně chránit své zájmy pronajímatele při pronájmu nebytových prostor v prostředí nového občanského zákoníku, můžete jej během 12 měsíců od jeho pořízení vrátit, napsat nám, v čem záruku nesplnil ...a obdržíte své peníze zpět.


arrow
Klikněte sem a získejte kompletní 'Průvodce pronajímatele nebytových prostor v roce 2017' do 72 hodin...

Pronajímáte také BYTY? Nový občanský zákoník přinesl řadu záludných změn i pro pronajímatele bytů a jejich vysvětlení najdete na www.JakPronajimatByty.cz.

Průvodce pronajímatele nebytových prostor pro vás připravila společnost Realitní centrum s.r.o. © Realitní centrum s.r.o. www.JakPronajimatNebytoveProstory.cz