Získejte plnou ochranu vaší investice pomocí kompletního "Průvodce pronajímatele nebytových prostor v roce 2021"

Pokud vlastníte a pronajímáte nebytové prostory v roce 2018, toto důležité video odhalí, na co si dát extrémní pozor...

ANO, chceme se vyvarovat nástrah a skrytých pastí nových pravidel pronajímání nebytových prostor a na dobírku proto za 5.950 Kč + 21 % DPH a poštovné objednáváme kompletní "Průvodce pronajímatele nebytových prostor v roce 2021“.


Naše objednávka je chráněna zárukou, že pokud v průvodci nenajdeme praktické a konkrétní informace, návody a doporučení, jak specificky a účinně chránit své zájmy pronajímatele při pronájmu nebytových prostor v prostředí nového občanského zákoníku, můžeme průvodce během 12 měsíců vrátit, napsat vám, v čem záruku nesplnil ...a obdržíme své peníze zpět.

Fakturační údaje

Vaše objednávka

Produkt Mezisoučet
Průvodce pronajímatele nebytových prostor 2021  × 1 5.950,00 
Mezisoučet 5.950,00 
Doprava
DPH 1.266,85 
Cena celkem 7.299,49 
 • Platbu provedete obratem na náš účet, nezapomeňte přitom prosím použít číslo objednávky jako variabilní symbol platby. Vaše objednávka bude zpracována a odeslána do 48h poté, co platba dorazí.

O vaše osobní údaje se staráme dle těchto pravidel: ochrana osobních údajů.

Vaše objednávka je chráněna těmito obchodními podmínkami.


Do 72 hodin tak získáme všechny položky následujícího seznamu,
které nás budou chránit při pronajímání nebytových prostor,
jednání s nájemci i řešení případných potíží...


Zvukový průvodce „Nebezpečné nástrahy pronájmu nebytových prostor v roce 2021 a jak se jich vyvarovat“

Zvukový průvodce s názvem „Nebezpečné nástrahy pronájmu nebytových prostor v roce 2017 a jak se jich vyvarovat“
Co by měl vědět každý pronajímatel nebytových prostor v roce 2017...

Tento průvodce je připraven jako zvuková nahrávka v délce 3 hodin a 9 minut. Na záznamu uslyšíte nejen vysvětlení změn, ale zejména také strategii toho, jak se s novinkami vypořádat. Pochopíte, co ve vašem nájemním vztahu a vaší nájemní (či pachtovní) smlouvě ošetřit tak, aby vás nic nezaskočilo nepřipravené. A dozvíte se, na co si dávat pozor v situacích, nad kterými ostatní sice mávnou rukou... ale časem se jim to vymstí.  


(Zvukový záznam obdržíte na CD, chccete-li přidat i flashdisk s MP3 verzí nahrávky a vzorovými soubory, napište to do poznámky v objednávce.)

Tento průvodce je připraven jako zvuková nahrávka v délce 3 hodin a 9 minut. Na záznamu uslyšíte nejen vysvětlení změn, ale zejména také strategii toho, jak se s novinkami vypořádat. Pochopíte, co ve vašem nájemním vztahu a vaší nájemní (či pachtovní) smlouvě ošetřit tak, aby vás nic nezaskočilo nepřipravené. A dozvíte se, na co si dávat pozor v situacích, nad kterými ostatní sice mávnou rukou... ale časem se jim to vymstí.
Zadruhé, pokud bude váš nájemce užívat vaše prostory k takové podnikatelské činnosti, při které mu bude plynout nejen užitek z toho, že vaše prostory využívá, ale i výnos z toho, že je tzv. „požívá“, váš nájemní vztah se změnil ze zákona na tzv. pacht. Jen malým výběrem jsou pronájmy restaurací, fitness center, penzionů, hotelů, činžovních domů, hudebních klubů... a možná spadají pod „pacht“ i vámi pronajímané prostory.

„Pacht“ je pro pronajímatele nebytových prostor zcela zásadní novinka, řada z nich se před tím snaží zavírat oči... ale pravidla pachtu řídí takový vztah bez ohledu na to, zda si to přejete či nikoliv. Pronajímatelům, kteří tuto změnu ve svých pronájmech rychle nepodchytí, způsobí pacht ještě velké potíže: Pravidla pro pacht totiž stanoví velmi nebezpečné lhůty pro průběh, výpověď a skončení nájmu (tedy vlastně „pachtu“). A ukázkou je např. délka výpovědní doby: Stačí se opozdit o jediný den a třeba taková výpovědní doba uplyne až za celý rok.

Pokud vlastníte a pronajímáte nebytové prostory, následující řádky vás ochrání před nástrahami, které se nyní vynořily (v souvislosti s novým obč. zákoníkem).

Protože od 1. ledna 2014 platí nový občanský zákoník, kromě nájmu bytů se zásadním způsobem změnila i pravidla pro pronájem nebytových prostor.

Na první pohled se může zdát, že stačí jen oprášit staré smlouvy (či je nechat doběhnout v již uzavřené podobě), informovaní pronajímatelé ale vědí, že v tom číhá velké riziko:

Od začátku roku se totiž nájemcova práva a povinnosti (stejně jako ty vaše) mění podle toho, za jakým účelem nájemce vaše prostory užívá.

To se může zdát jako drobnost, ale hned to vysvětlíme na následujících příkladech...

Písemná doprovodná příručka...

Písemná doprovodná příručka

Tato příručka na 146 stranách doplňuje dalšími informacemi to, co uslyšíte ve zvukovém záznamu.

Připomíná také důležité daňové tipy, které vám pomohou optimalizovat daně, které z nájmu platíte.

A obsahuje tištěné provedení všech vzorových smluv a dokumentů, které s průvodcem obdržíte.

Tato příručka na 146 stranách doplňuje dalšími informacemi to, co uslyšíte ve zvukovém záznamu.

Připomíná také důležité daňové tipy, které vám pomohou optimalizovat daně, které z nájmu platíte.

A obsahuje tištěné provedení všech vzorových smluv a dokumentů, které s průvodcem obdržíte.Zaprvé, pokud nájemce provozuje ve vašich prostorách podnikatelskou činnost, nájemní vztah se bude řídit novými pravidly o „nájmu prostor sloužících podnikání“. Nelze s ním tedy uzavřít dosud užívanou „smlouvu o nájmu nebytových prostor“, ale musí to být právě „smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání“.

Nejde přitom jen o kosmetickou změnu v záhlaví smlouvy: Pravidla pronájmu pro podnikání jsou nyní od obecného nájmu odlišná. Občanský zákoník stanoví jiná (někdy záludná) pravidla pro sjednávání, průběh i skončení podnikatelského nájmu. A i když si tuto novinku nebudete přát, váš vztah se s takovým nájemcem už nyní řídí ze zákona právě těmito novými pravidly. (A už nyní máte např. povinnost vyplatit nájemci při skončení nájmu náhradu za převzetí zákaznické základny... což je jen jednou z novinek, která nepřipravené zaskočí.)

75 otázek a odpovědí, jak při pronajímání nebytových prostor chránit své zájmy (a vyvarovat se zbytečných chyb)

75 otázek a odpovědí, jak při pronajímání nebytových prostor chránit své zájmy (a vyvarovat se zbytečných chyb)
Zvukový průvodce s názvem „Nebezpečné nástrahy pronájmu nebytových prostor v roce 2017 a jak se jich vyvarovat“
Co by měl vědět každý pronajímatel nebytových prostor v roce 2017...

Obsahem doprovodné příručky je také sada 75 otázek a odpovědí, jak při pronajímání nebytových prostor chránit své zájmy (a vyvarovat se zbytečných chyb).


Najdete zde odpovědi na nejpalčivější otázky a dozvíte se, co může nově nájemce, co můžete nyní vy... a jak se v tom zorientovat.

Tento průvodce je připraven jako zvuková nahrávka v délce 3 hodin a 9 minut. Na záznamu uslyšíte nejen vysvětlení změn, ale zejména také strategii toho, jak se s novinkami vypořádat. Pochopíte, co ve vašem nájemním vztahu a vaší nájemní (či pachtovní) smlouvě ošetřit tak, aby vás nic nezaskočilo nepřipravené. A dozvíte se, na co si dávat pozor v situacích, nad kterými ostatní sice mávnou rukou... ale časem se jim to vymstí.
Zadruhé, pokud bude váš nájemce užívat vaše prostory k takové podnikatelské činnosti, při které mu bude plynout nejen užitek z toho, že vaše prostory využívá, ale i výnos z toho, že je tzv. „požívá“, váš nájemní vztah se změnil ze zákona na tzv. pacht. Jen malým výběrem jsou pronájmy restaurací, fitness center, penzionů, hotelů, činžovních domů, hudebních klubů... a možná spadají pod „pacht“ i vámi pronajímané prostory.

„Pacht“ je pro pronajímatele nebytových prostor zcela zásadní novinka, řada z nich se před tím snaží zavírat oči... ale pravidla pachtu řídí takový vztah bez ohledu na to, zda si to přejete či nikoliv. Pronajímatelům, kteří tuto změnu ve svých pronájmech rychle nepodchytí, způsobí pacht ještě velké potíže: Pravidla pro pacht totiž stanoví velmi nebezpečné lhůty pro průběh, výpověď a skončení nájmu (tedy vlastně „pachtu“). A ukázkou je např. délka výpovědní doby: Stačí se opozdit o jediný den a třeba taková výpovědní doba uplyne až za celý rok.

Pokud vlastníte a pronajímáte nebytové prostory, následující řádky vás ochrání před nástrahami, které se nyní vynořily (v souvislosti s novým obč. zákoníkem).

Protože od 1. ledna 2014 platí nový občanský zákoník, kromě nájmu bytů se zásadním způsobem změnila i pravidla pro pronájem nebytových prostor.

Na první pohled se může zdát, že stačí jen oprášit staré smlouvy (či je nechat doběhnout v již uzavřené podobě), informovaní pronajímatelé ale vědí, že v tom číhá velké riziko:

Od začátku roku se totiž nájemcova práva a povinnosti (stejně jako ty vaše) mění podle toho, za jakým účelem nájemce vaše prostory užívá.

To se může zdát jako drobnost, ale hned to vysvětlíme na následujících příkladech...

Navíc: Důležité vzorové dokumenty pro pronajímatelskou praxi

Navíc: Důležité vzorové dokumenty pro pronajímatelskou praxi
Písemná doprovodná příručka

Abyste byli pod trvalou ochranou, obdržíte také vzorové dokumenty, které udrží obranný val kolem vašeho pronájmu i tehdy, kdy s nájemcem vzniknou potíže. Mezi dokumenty tak najdete např.:

 • Dotazník pro zájemce o nájem prostor sloužících podnikání
 • Protokol o odevzdání prostor na začátku nájmu - pronajímatelem nájemci
 • 1. upomínka neplatiči nájemného
 • 2. upomínka neplatiči nájemného
 • 3. upomínka neplatiči nájemného
 • Sdělení o čerpání z kauce
 • Vzor výpovědi pro neplacení nájemného za prostory sloužící podnikání
 • Vzor žaloby na zaplacení nájemného formou platebního rozkazu
 • Výzva k vyklizení prostor sloužících podnikání
 • Dohoda o skončení nájmu prostor sloužících podnikání
 • Protokol o odevzdání prostor na konci nájmu - nájemcem pronajímateli

Tyto vzorové dokumenty získáte ve všech třech variantách: nájem podnikateli, nájem nepodnikateli a variantu pro pacht (každá se totiž řídí jinými pravidly).

Tato příručka na 146 stranách doplňuje dalšími informacemi to, co uslyšíte ve zvukovém záznamu.

Připomíná také důležité daňové tipy, které vám pomohou optimalizovat daně, které z nájmu platíte.

A obsahuje tištěné provedení všech vzorových smluv a dokumentů, které s průvodcem obdržíte.Zaprvé, pokud nájemce provozuje ve vašich prostorách podnikatelskou činnost, nájemní vztah se bude řídit novými pravidly o „nájmu prostor sloužících podnikání“. Nelze s ním tedy uzavřít dosud užívanou „smlouvu o nájmu nebytových prostor“, ale musí to být právě „smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání“.

Nejde přitom jen o kosmetickou změnu v záhlaví smlouvy: Pravidla pronájmu pro podnikání jsou nyní od obecného nájmu odlišná. Občanský zákoník stanoví jiná (někdy záludná) pravidla pro sjednávání, průběh i skončení podnikatelského nájmu. A i když si tuto novinku nebudete přát, váš vztah se s takovým nájemcem už nyní řídí ze zákona právě těmito novými pravidly. (A už nyní máte např. povinnost vyplatit nájemci při skončení nájmu náhradu za převzetí zákaznické základny... což je jen jednou z novinek, která nepřipravené zaskočí.)

PLUS: 3x „Neprůstřelné“ vzorové nájemní smlouvy

PLUS: 3x „Neprůstřelné“ vzorové nájemní smlouvy
75 otázek a odpovědí, jak při pronajímání nebytových prostor chránit své zájmy (a vyvarovat se zbytečných chyb)
Zvukový průvodce s názvem „Nebezpečné nástrahy pronájmu nebytových prostor v roce 2017 a jak se jich vyvarovat“
Co by měl vědět každý pronajímatel nebytových prostor v roce 2017...

Zatímco starý občanský zákoník tlačil pronajímatele do svazujících pravidel, nový občanský zákoník je vůči dohodě mezi stranami vstřícnější. Pravidla pronájmu si tedy můžete nastavit podle svých potřeb. Ustanovení zákona slouží jen jako záchranná síť pro případ, kdy si strany nedohodnou něco jiného... a protože právě tato „jiná“ dohoda je v mnoha případech pro pronajímatele výhodnější, vzorové smlouvy jsou připraveny přesně s tímto cílem: Chránit pronajímatele tak, aby měl ve vztahu s nájemcem vždy vyjednávací a právní výhodu.

Protože se pravidla pro přenechání nebytových prostor mění podle účelu jeho využití, nedostanete jen jednu smlouvu, ale hned tři:

1 - Vzorovou smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání (ve verzi 2021)
2 - Vzorovou pachtovní smlouvu (ve verzi 2021)
3 - Vzorovou smlouvu o nájmu nebytových prostor pro nepodnikatelské účely (ve verzi 2021)

Každá z těchto smluv musela být samostatně zpracována tak, aby chránila pronajímatele a vyloučila specifická nebezpečí daného typu nájmu. A dostanete tak do rukou nejen samotný text těchto tří smluv, ale uvnitř také srozumitelné vysvětlivky, za jakých okolností jednotlivá ujednání využít a proč.

Advokátní kanceláře si za takto propracované a detailně zpracované smlouvy a dokumenty účtují v současné době i několik desítek tisíc korun. A víme to, protože jsme různým kancelářím za přípravu, kontrolu, vypilování a opakovanou a křížovou kontrolu těchto smluv tyto sumy sami platili... a to třikrát.

Pokud však chcete postavit kolem vašeho pronájmu nebytových prostor pevný ochranný val, celý komplet „Průvodce pronajímatele nebytových prostor“ můžete získat za jednorázovou investici ve výši 5.950 Kč + DPH a poštovné.


(Zvukový záznam obdržíte na CD, chccete-li přidat i flashdisk s MP3 verzí nahrávky a vzorovými soubory, napište to do poznámky v objednávce.)

Zatímco starý občanský zákoník tlačil pronajímatele do svazujících pravidel, nový občanský zákoník je vůči dohodě mezi stranami vstřícnější. Pravidla pronájmu si tedy můžete nastavit podle svých potřeb. Ustanovení zákona slouží jen jako záchranná síť pro případ, kdy si strany nedohodnou něco jiného... a protože právě tato „jiná“ dohoda je v mnoha případech pro pronajímatele výhodnější, vzorové smlouvy jsou připraveny přesně s tímto cílem: Chránit pronajímatele tak, aby měl ve vztahu s nájemcem vždy vyjednávací a právní výhodu.

Protože se pravidla pro přenechání nebytových prostor mění podle účelu jeho využití, nedostanete jen jednu smlouvu, ale hned tři:

1 - Vzorovou smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání (ve verzi 2017)
2 - Vzorovou pachtovní smlouvu (ve verzi 2017)
3 - Vzorovou smlouvu o nájmu nebytových prostor pro nepodnikatelské účely (ve verzi 2017)

Každá z těchto smluv musela být samostatně zpracována tak, aby chránila pronajímatele a vyloučila specifická nebezpečí daného typu nájmu. A dostanete tak do rukou nejen samotný text těchto tří smluv, ale uvnitř také srozumitelné vysvětlivky, za jakých okolností jednotlivá ujednání využít a proč.

Advokátní kanceláře si za takto propracované a detailně zpracované smlouvy a dokumenty účtují v současné době i několik desítek tisíc korun. A víme to, protože jsme různým kancelářím za přípravu, kontrolu, vypilování a opakovanou a křížovou kontrolu těchto smluv tyto sumy sami platili... a to třikrát.

Pokud však chcete postavit kolem vašeho pronájmu nebytových prostor pevný ochranný val, celý komplet „Průvodce pronajímatele nebytových prostor“ můžete získat za jednorázovou investici ve výši 5.950 Kč + DPH a poštovné.

Tento průvodce je připraven jako zvuková nahrávka v délce 3 hodin a 9 minut. Na záznamu uslyšíte nejen vysvětlení změn, ale zejména také strategii toho, jak se s novinkami vypořádat. Pochopíte, co ve vašem nájemním vztahu a vaší nájemní (či pachtovní) smlouvě ošetřit tak, aby vás nic nezaskočilo nepřipravené. A dozvíte se, na co si dávat pozor v situacích, nad kterými ostatní sice mávnou rukou... ale časem se jim to vymstí.
Zadruhé, pokud bude váš nájemce užívat vaše prostory k takové podnikatelské činnosti, při které mu bude plynout nejen užitek z toho, že vaše prostory využívá, ale i výnos z toho, že je tzv. „požívá“, váš nájemní vztah se změnil ze zákona na tzv. pacht. Jen malým výběrem jsou pronájmy restaurací, fitness center, penzionů, hotelů, činžovních domů, hudebních klubů... a možná spadají pod „pacht“ i vámi pronajímané prostory.

„Pacht“ je pro pronajímatele nebytových prostor zcela zásadní novinka, řada z nich se před tím snaží zavírat oči... ale pravidla pachtu řídí takový vztah bez ohledu na to, zda si to přejete či nikoliv. Pronajímatelům, kteří tuto změnu ve svých pronájmech rychle nepodchytí, způsobí pacht ještě velké potíže: Pravidla pro pacht totiž stanoví velmi nebezpečné lhůty pro průběh, výpověď a skončení nájmu (tedy vlastně „pachtu“). A ukázkou je např. délka výpovědní doby: Stačí se opozdit o jediný den a třeba taková výpovědní doba uplyne až za celý rok.

Pokud vlastníte a pronajímáte nebytové prostory, následující řádky vás ochrání před nástrahami, které se nyní vynořily (v souvislosti s novým obč. zákoníkem).

Protože od 1. ledna 2014 platí nový občanský zákoník, kromě nájmu bytů se zásadním způsobem změnila i pravidla pro pronájem nebytových prostor.

Na první pohled se může zdát, že stačí jen oprášit staré smlouvy (či je nechat doběhnout v již uzavřené podobě), informovaní pronajímatelé ale vědí, že v tom číhá velké riziko:

Od začátku roku se totiž nájemcova práva a povinnosti (stejně jako ty vaše) mění podle toho, za jakým účelem nájemce vaše prostory užívá.

To se může zdát jako drobnost, ale hned to vysvětlíme na následujících příkladech...

NAVÍC: 3x Vzorové smlouvy v ANGLICKÉM jazyce

NAVÍC: 3x Vzorové smlouvy v ANGLICKÉM jazyce
Navíc: Důležité vzorové dokumenty pro pronajímatelskou praxi
Písemná doprovodná příručka

Protože zájemci o pronájem nebytových prostor jsou často cizinci nebo firmy ze zahraničí, dobrou zprávou je, že s "Průvodcem pronajímatele nebytových prostor 2021" vás už žádný cizinec nezaskočí. Jako součást Průvodce získáte totiž vzory všech tří nájemních smluv také v anglickém jazyce.


Každou variantu nájemní smlouvy získáte jak v českém, tak navíc v anglickém provedení jako samostatný dokument (a nájemní vztah tak můžete s nájemcem uzavřít třeba jen v anglickém jazyce. Vysvětlíme vám, za jakých okolností je to možné.) A samozřejmě získáte i všechny tři smlouvy v dvojjazyčném provedení, kdy dokument bude obsahovat jak české, tak anglické znění: V levém sloupci český text, v pravém sloupci anglický text.


Pro vaši ochranu je obsahem všech smluv také ujednání o tom, jakým právem se bude smlouva řídit a které instituce budou případné spory řešit tak, aby vás pronájem cizinci nebo zahraniční společnosti nepřenesl do země jejich jurisdikce a vymáhání vašich práv se tak nestalo prakticky nemožné.


Získáte tedy:


1 - Usufructuary lease (2021)

Vzorová pachtovní smlouva anglicky pro pronajímatele nebytových prostor


2 - Agreement on the lease of non-residential premises serving business purposes (2021)

Vzorová smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání anglicky


3 - Agreement on the lease of non-residential premises for non-business purposes (2021)

Vzorová smlouva o nájmu nebytových prostor anglicky


Jen za odborný překlad každé z těchto smluv jsme zaplatili 10.000 Kč (protože nejde o běžný překlad, ale o specializovanou práci vyžadující výbornou znalost právnické angličtiny a související terminologie). A jako součást Průvodce tak dostane do rukou anglické vzory smluv, jejichž příprava by vás individuálně přišla na 30.000 Kč.

Tato příručka na 146 stranách doplňuje dalšími informacemi to, co uslyšíte ve zvukovém záznamu.

Připomíná také důležité daňové tipy, které vám pomohou optimalizovat daně, které z nájmu platíte.

A obsahuje tištěné provedení všech vzorových smluv a dokumentů, které s průvodcem obdržíte.Zaprvé, pokud nájemce provozuje ve vašich prostorách podnikatelskou činnost, nájemní vztah se bude řídit novými pravidly o „nájmu prostor sloužících podnikání“. Nelze s ním tedy uzavřít dosud užívanou „smlouvu o nájmu nebytových prostor“, ale musí to být právě „smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání“.

Nejde přitom jen o kosmetickou změnu v záhlaví smlouvy: Pravidla pronájmu pro podnikání jsou nyní od obecného nájmu odlišná. Občanský zákoník stanoví jiná (někdy záludná) pravidla pro sjednávání, průběh i skončení podnikatelského nájmu. A i když si tuto novinku nebudete přát, váš vztah se s takovým nájemcem už nyní řídí ze zákona právě těmito novými pravidly. (A už nyní máte např. povinnost vyplatit nájemci při skončení nájmu náhradu za převzetí zákaznické základny... což je jen jednou z novinek, která nepřipravené zaskočí.)

Bude vám průvodce užitečný? Vaše rozhodnutí je chráněno touto 100% zárukou...

Bude vám průvodce užitečný? Vaše rozhodnutí je chráněno touto 100% zárukou...
PLUS: 3x „Neprůstřelné“ vzorové nájemní smlouvy
75 otázek a odpovědí, jak při pronajímání nebytových prostor chránit své zájmy (a vyvarovat se zbytečných chyb)
Zvukový průvodce s názvem „Nebezpečné nástrahy pronájmu nebytových prostor v roce 2017 a jak se jich vyvarovat“
Co by měl vědět každý pronajímatel nebytových prostor v roce 2017...

Všechny části průvodce jsme připravovali s jednoduchým cílem: Poskytnout pronajímateli nebytových prostor účinnou oporu a jistotu při jednání a uzavírání nájemních vztahů... 


...pokud ale i přesto nenajdete v průvodci praktické a konkrétní informace, návody a doporučení, jak specificky a účinně chránit své zájmy pronajímatele při pronájmu nebytových prostor v prostředí nového občanského zákoníku, můžete jej během 12 měsíců od jeho pořízení vrátit, napsat nám, v čem záruku nesplnil ...a obdržíte své peníze zpět.

Zatímco starý občanský zákoník tlačil pronajímatele do svazujících pravidel, nový občanský zákoník je vůči dohodě mezi stranami vstřícnější. Pravidla pronájmu si tedy můžete nastavit podle svých potřeb. Ustanovení zákona slouží jen jako záchranná síť pro případ, kdy si strany nedohodnou něco jiného... a protože právě tato „jiná“ dohoda je v mnoha případech pro pronajímatele výhodnější, vzorové smlouvy jsou připraveny přesně s tímto cílem: Chránit pronajímatele tak, aby měl ve vztahu s nájemcem vždy vyjednávací a právní výhodu.

Protože se pravidla pro přenechání nebytových prostor mění podle účelu jeho využití, nedostanete jen jednu smlouvu, ale hned tři:

1 - Vzorovou smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání (ve verzi 2017)
2 - Vzorovou pachtovní smlouvu (ve verzi 2017)
3 - Vzorovou smlouvu o nájmu nebytových prostor pro nepodnikatelské účely (ve verzi 2017)

Každá z těchto smluv musela být samostatně zpracována tak, aby chránila pronajímatele a vyloučila specifická nebezpečí daného typu nájmu. A dostanete tak do rukou nejen samotný text těchto tří smluv, ale uvnitř také srozumitelné vysvětlivky, za jakých okolností jednotlivá ujednání využít a proč.

Advokátní kanceláře si za takto propracované a detailně zpracované smlouvy a dokumenty účtují v současné době i několik desítek tisíc korun. A víme to, protože jsme různým kancelářím za přípravu, kontrolu, vypilování a opakovanou a křížovou kontrolu těchto smluv tyto sumy sami platili... a to třikrát.

Pokud však chcete postavit kolem vašeho pronájmu nebytových prostor pevný ochranný val, celý komplet „Průvodce pronajímatele nebytových prostor“ můžete získat za jednorázovou investici ve výši 5.950 Kč + DPH a poštovné.

Tento průvodce je připraven jako zvuková nahrávka v délce 3 hodin a 9 minut. Na záznamu uslyšíte nejen vysvětlení změn, ale zejména také strategii toho, jak se s novinkami vypořádat. Pochopíte, co ve vašem nájemním vztahu a vaší nájemní (či pachtovní) smlouvě ošetřit tak, aby vás nic nezaskočilo nepřipravené. A dozvíte se, na co si dávat pozor v situacích, nad kterými ostatní sice mávnou rukou... ale časem se jim to vymstí.
Zadruhé, pokud bude váš nájemce užívat vaše prostory k takové podnikatelské činnosti, při které mu bude plynout nejen užitek z toho, že vaše prostory využívá, ale i výnos z toho, že je tzv. „požívá“, váš nájemní vztah se změnil ze zákona na tzv. pacht. Jen malým výběrem jsou pronájmy restaurací, fitness center, penzionů, hotelů, činžovních domů, hudebních klubů... a možná spadají pod „pacht“ i vámi pronajímané prostory.

„Pacht“ je pro pronajímatele nebytových prostor zcela zásadní novinka, řada z nich se před tím snaží zavírat oči... ale pravidla pachtu řídí takový vztah bez ohledu na to, zda si to přejete či nikoliv. Pronajímatelům, kteří tuto změnu ve svých pronájmech rychle nepodchytí, způsobí pacht ještě velké potíže: Pravidla pro pacht totiž stanoví velmi nebezpečné lhůty pro průběh, výpověď a skončení nájmu (tedy vlastně „pachtu“). A ukázkou je např. délka výpovědní doby: Stačí se opozdit o jediný den a třeba taková výpovědní doba uplyne až za celý rok.

Pokud vlastníte a pronajímáte nebytové prostory, následující řádky vás ochrání před nástrahami, které se nyní vynořily (v souvislosti s novým obč. zákoníkem).

Protože od 1. ledna 2014 platí nový občanský zákoník, kromě nájmu bytů se zásadním způsobem změnila i pravidla pro pronájem nebytových prostor.

Na první pohled se může zdát, že stačí jen oprášit staré smlouvy (či je nechat doběhnout v již uzavřené podobě), informovaní pronajímatelé ale vědí, že v tom číhá velké riziko:

Od začátku roku se totiž nájemcova práva a povinnosti (stejně jako ty vaše) mění podle toho, za jakým účelem nájemce vaše prostory užívá.

To se může zdát jako drobnost, ale hned to vysvětlíme na následujících příkladech...

Pronajímáte také BYTY? Nový občanský zákoník přinesl řadu záludných změn i pro pronajímatele bytů a jejich vysvětlení najdete na www.JakPronajimatByty.cz.

Průvodce pronajímatele nebytových prostor pro vás připravila společnost Realitní centrum s.r.o. a vaše objednávka je chráněna těmito podmínkami.  

© Copyright 2021, Realitní centrum s.r.o.