Získejte plnou ochranu vaší investice pomocí kompletního "Průvodce pronajímatele nebytových prostor v roce 2017"

ANO, chceme se vyvarovat nástrah a skrytých pastí nových pravidel pronajímání
nebytových prostor a na dobírku proto za 5.950 Kč + 21 % DPH a poštovné
objednáváme kompletní "Průvodce pronajímatele nebytových prostor v roce 2017“.

Naše objednávka je chráněna zárukou, že pokud v průvodci nenajdeme
praktické a konkrétní informace, návody a doporučení, jak specificky a účinně
chránit své zájmy pronajímatele při pronájmu nebytových prostor v prostředí
nového občanského zákoníku, můžeme průvodce během 12 měsíců vrátit,
napsat vám, v čem záruku nesplnil ...a obdržíme své peníze zpět.

[caldera_form id="CF58f9f6797d616"]

Vaše objednávka je chráněna těmito Obchodními podmínkami.

Do 72 hodin tak získáme všechny položky následujícího seznamu,
které nás budou chránit při pronajímání nebytových prostor,
jednání s nájemci i řešení případných potíží...

Zvukový průvodce s názvem „Nebezpečné nástrahy pronájmu nebytových prostor v roce 2017 a jak se jich vyvarovat“.

Tento průvodce je připraven jako zvuková nahrávka v délce 3 hodin a 9 minut. Na záznamu uslyšíte nejen vysvětlení změn, ale zejména také strategii toho, jak se s novinkami vypořádat. Pochopíte, co ve vašem nájemním vztahu a vaší nájemní (či pachtovní) smlouvě ošetřit tak, aby vás nic nezaskočilo nepřipravené. A dozvíte se, na co si dávat pozor v situacích, nad kterými ostatní sice nyní mávnou rukou... ale časem se jim to vymstí.


Písemná doprovodná příručka

Tato příručka na 146 stranách doplňuje dalšími informacemi to, co uslyšíte ve zvukovém záznamu.

Připomíná také důležité daňové tipy, které vám pomohou optimalizovat daně, které z nájmu platíte.

A obsahuje tištěné provedení všech smluv a dokumentů, které s průvodcem obdržíte.


75 otázek a odpovědí, jak při pronajímání nebytových prostor chránit své zájmy (a vyvarovat se zbytečných chyb)

Obsahem doprovodné příručky je také sada 75 otázek a odpovědí, jak při pronajímání nebytových prostor chránit své zájmy (a vyvarovat se zbytečných chyb).

Najdete zde odpovědi na nejpalčivější otázky a dozvíte se, co může nově nájemce, co můžete nyní vy... a jak se v tom zorientovat.


Navíc: Důležité vzorové dokumenty pro pronajímatelskou praxi

Abyste byli pod trvalou ochranou, obdržíte také vzorové dokumenty, které udrží obranný val kolem vašeho pronájmu i tehdy, kdy s nájemcem vzniknou potíže. Mezi dokumenty tak najdete např.:

 • Dotazník pro zájemce o nájem prostor sloužících podnikání
 • Protokol o odevzdání prostor na začátku nájmu - pronajímatelem nájemci
 • 1. upomínka neplatiči nájemného
 • 2. upomínka neplatiči nájemného
 • 3. upomínka neplatiči nájemného
 • Sdělení o čerpání z kauce
 • Vzor výpovědi pro neplacení nájemného za prostory sloužící podnikání
 • Vzor žaloby na zaplacení nájemného formou platebního rozkazu
 • Výzva k vyklizení prostor sloužících podnikání
 • Dohoda o skončení nájmu prostor sloužících podnikání
 • Protokol o odevzdání prostor na konci nájmu - nájemcem pronajímateli

Tyto vzorové dokumenty získáte ve všech třech variantách: nájem podnikateli, nájem nepodnikateli a variantu pro pacht (každá se totiž řídí jinými pravidly).


Vzorová smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání
Vzorová pachtovní smlouva pro pronajímatele nebytových prostor
Vzorová smlouva o nájmu nebytových prostor

PLUS: 3x „Neprůstřelné“ vzorové nájemní smlouvy

Zatímco starý občanský zákoník tlačil pronajímatele do svazujících pravidel, nový občanský zákoník je vůči dohodě mezi stranami vstřícnější. Pravidla pronájmu si tedy můžete nastavit podle svých potřeb. Ustanovení zákona slouží jen jako záchranná síť pro případ, kdy si strany nedohodnou něco jiného... a protože právě tato „jiná“ dohoda je v mnoha případech pro pronajímatele výhodnější, vzorové smlouvy jsou připraveny přesně s tímto cílem: Chránit pronajímatele tak, aby měl ve vztahu s nájemcem vždy vyjednávací a právní výhodu.

Protože se pravidla pro přenechání nebytových prostor mění podle účelu jeho využití, nedostanete jen jednu smlouvu, ale hned tři:

1 - Vzorovou smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání (ve verzi 2017)
2 - Vzorovou pachtovní smlouvu (ve verzi 2017)
3 - Vzorovou smlouvu o nájmu nebytových prostor pro nepodnikatelské účely (ve verzi 2017)

Každá z těchto smluv musela být samostatně zpracována tak, aby chránila pronajímatele a vyloučila specifická nebezpečí daného typu nájmu. A dostanete tak do rukou nejen samotný text těchto tří smluv, ale uvnitř také srozumitelné vysvětlivky, za jakých okolností jednotlivá ujednání využít a proč.

Advokátní kanceláře si za takto propracované a detailně zpracované smlouvy a dokumenty účtují v současné době i několik desítek tisíc korun. A víme to, protože jsme různým kancelářím za přípravu, kontrolu, vypilování a opakovanou a křížovou kontrolu těchto smluv tyto sumy sami platili... a to třikrát.

Pokud však chcete postavit kolem vašeho pronájmu nebytových prostor pevný ochranný val, celý komplet „Průvodce pronajímatele nebytových prostor“ můžete získat za jednorázovou investici právě teď vyplněním objednávky na této stránce. Celý komplet vám bude doručen do 72 hodin.


Vzorová pachtovní smlouva anglicky pro pronajímatele nebytových prostor
Vzorová smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání anglicky
Vzorová smlouva o nájmu nebytových prostor anglicky

NAVÍC: 3x Vzorové smlouvy v ANGLICKÉM jazyce

Protože zájemci o pronájem nebytových prostor jsou často cizinci nebo firmy ze zahraničí, dobrou zprávou je, že s "Průvodcem pronajímatele nebytových prostor 2017" vás už žádný cizinec nezaskočí. Jako součást Průvodce získáte totiž vzory všech tří nájemních smluv také v anglickém jazyce.

Každou variantu nájemní smlouvy získáte jak v českém, tak navíc v anglickém provedení jako samostatný dokument (a nájemní vztah tak můžete s nájemcem uzavřít třeba jen v anglickém jazyce. Vysvětlíme vám, za jakých okolností je to možné.) A samozřejmě získáte i všechny tři smlouvy v dvojjazyčném provedení, kdy dokument bude obsahovat jak české, tak anglické znění: V levém sloupci český text, v pravém sloupci anglický text.

Pro vaši ochranu je obsahem všech smluv také ujednání o tom, jakým právem se bude smlouva řídit a které instituce budou případné spory řešit tak, aby vás pronájem cizinci nebo zahraniční společnosti nepřenesl do země jejich jurisdikce a vymáhání vašich práv se tak nestalo prakticky nemožné.

Získáte tedy:

1 - Usufructuary lease (2017)
2 - Agreement on the lease of non-residential premises serving business purposes (2017)
3 - Agreement on the lease of non-residential premises for non-business purposes (2017)

Jen za odborný překlad každé z těchto smluv jsme zaplatili 10.000 Kč (protože nejde o běžný překlad, ale o specializovanou práci vyžadující výbornou znalost právnické angličtiny a související terminologie). A jako součást Průvodce tak dostane do rukou anglické vzory smluv, jejichž příprava by vás individuálně přišla na 30.000 Kč.

Pronajímáte také BYTY? Nový občanský zákoník přinesl řadu záludných změn i pro pronajímatele bytů a jejich vysvětlení najdete na www.JakPronajimatByty.cz.

Průvodce pronajímatele nebytových prostor pro vás připravila společnost Realitní centrum s.r.o. © Realitní centrum s.r.o. www.JakPronajimatNebytoveProstory.cz